Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Oferta pracy – Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy


Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zatrudni lekarzy specjalistów bądź lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie – interna.

Oferty należy kierować na adres Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23 lub na adresem e-mail: szpital@zoz.nidzica.pl, tel. 89 625 05 35

Więcej informacji…