Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Ogólnopolskie Spotkania Stomatologiczne w dobie pandemii

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Komisja ds. Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie zapraszają na spotkania stomatologiczne. Więcej informacji oraz link do formularza zgłoszeniowego na stronie https://izba-lekarska.pl/imszkol/start_zgloszenie.php?idszkolenia=318