Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

OIL w Warszawie zaprasza na VIII Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne


Uruchomiona została rejestracja na VIII MSS. To cykliczna naukowa konferencja samorządu lekarzy dentystów, która jest organizowana przez Okręgową Izbę Lekarską (OIL) w Warszawie od 2015 roku.

Wydarzenie odbędzie się 14-16 czerwca br., w hotelu Narvil, w Serocku.

MSS powstały z myślą o zapewnieniu lekarzom dentystom platformy do wymiany wiedzy nt. nowoczesnych technologii, standardów leczenia opracowanych i przekazanych przez konsultantów krajowych, doświadczeń praktyków i wiedzy naukowców, środowisk akademickich. Wydarzeniu przewodniczy dr Dariusz Paluszek, który sprawuje pieczę nad konferencją jako przewodniczący Komisji ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i wiceprezes ORL ds. lekarzy dentystów. Uczestnictwo w VIII MSS daje lekarzom dentystom możliwość zdobycia 25 punktów edukacyjnych, nowością jest 5 punktów radiologicznych.

Rejestracja na VIII MSS oraz szczegółowy program wydarzenia znajduje się pod linkiem https://mss.izba-lekarska.pl/