Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Określanie przyczyn zgonów – szkolenia i poradniki

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie na bezpłatne, certyfikowane szkolenie
e-learningowe organizowane przez nasz Instytut w ramach Narodowego
Programu  Zdrowia na temat właściwego przygotowywania lekarskiej
karty zgonu. Szkolenie znajdą Państwo pod linkiem:
https://elearning.pzh.gov.pl/.

Celem szkolenia jest ułatwienie Państwu przeprowadzenia  czynności
związanych z przygotowywaniem karty zgonu. Naszą inicjatywę
kierujemy do wszystkich zainteresowanych lekarzy oraz studentów
kierunku lekarskiego. Do odbycia szkolenia niezbędne wpisanie w polu
komentarze podczas rejestracji numeru PWZ lub numeru albumu w
przypadku studentów kierunku lekarskiego.

Rzetelne dane na temat przyczyn umieralności ludności stanowią
jedno z najważniejszych źródeł informacji niezbędnych do oceny
sytuacji zdrowotnej ludności w celu realizacji trafnej polityki
zdrowotnej. Dane na temat umieralności służą też prowadzeniu
wielu badań medycznych, epidemiologicznych, demograficznych oraz
społecznych. Jest to szczególnie ważne w związku ostatnio
dotykającą Polskę epidemią COVID-19.

Chcielibyśmy jednocześnie Państwa gorąco zaprosić do zapoznawania
z innymi inicjatywami w ramach naszego projektu i do odwiedzin portalu
poświęconego problematyce właściwego określania przyczyn zgonów
wraz Poradnikami dotyczącym właściwego sporządzania karty zgonu.

Osoby zainteresowane zapraszamy na stronę: https://karta-zgonu.pzh.gov.pl/.

Łączę wyrazy szacunku

Rafał Halik

mgr Rafał Halik
Zakład  Monitorowania
i Analiz Stanu Zdrowia Ludności
Tel: 022 5421 353
E-mail: rhalik@pzh.gov.pl