Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Opinia KIDL dot. stosowania tzw. szybkich testów diagnostycznych SARS

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej prof. dr hab. n. med. Katarzyny Dzierżanowskiej-Fangrat dot. stosowania tzw. szybkich testów kasetkowych wykrywających przeciwciała w klasie IgM/IgG w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2.

Szczegóły w załączonym pliku.