Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Podręcznik prewencji i leczenia COVID-19

Na stronie:  https://drive.google.com/file/d/1yTzeietLvs2_av_1Z8SaydpGtJ4C9YP8/view  znajduje się polskie tłumaczenie podręcznika prewencji i leczenia COVID-19 (wyd. The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine).

Wersja polska powstała z inicjatywy studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i została objęta patronatem Polskiej Federacji Szpitali.

Dokument jest ciągle aktualizowany.

Wersję angielską można pobrać za darmo na stronie:  https://www.alibabacloud.com/covid-19-global-medixchange