Podstawowe techniki diagnostyki inwazyjnej układu krążenia