Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych …

Szanowni Państwo,

w związku z realizowanym przez Centrum e-Zdrowia (CeZ) projektem pt. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, zwracam się do Państwa z propozycją nawiązania współpracy, w celu aktywizacji pracowników placówek ochrony zdrowia, jako potencjalnych uczestników szkoleń organizowanych przez CeZ w ramach ww. Projektu.

Celem przedmiotowego Projektu jest zapoznanie pracowników podmiotów leczniczych posiadających aktualny kontrakt z NFZ z centralnymi rozwiązaniami i narzędziami z obszaru e-zdrowia wdrażanymi przez Centrum e-Zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem produktów takich jak: EDM, IKP, e-recepty, e-skierowania, obsługa elektronicznej karty szczepień. Warto podkreślić, że w związku z kolejnymi planowanymi do wdrożenia e-usługami w ramach systemu ochrony zdrowia w Polsce zakres merytoryczny szkoleń jest na bieżąco aktualizowany i dostosowywany do bieżących potrzeb. Obecnie zakres szkoleń został rozszerzony o zagadnienia związane z dostępem do świadczeń medycznych uchodźcom z Ukrainy.

Organizowane w ramach Projektu bezpłatne szkolenia dedykowane są szpitalom, podmiotom leczniczym wykonującym podstawową opiekę zdrowotną oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, które posiadają aktualny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. W szkoleniach uczestniczyć mogą wszyscy pracownicy podmiotu, w tym m.in.: lekarze, pielęgniarki, asystenci medyczni, diagności laboratoryjni jak również kadra administracyjna, niezależnie od formy zatrudnienia. Podczas szkoleń uczestnicy mają okazję do bezpośredniego kontaktu z wykwalifikowanym zespołem ekspertów Centrum, dzięki czemu mają szansę na wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości.

W marcu br. CeZ zostało wpisane do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów. Za udział w kursie medycznym przysługuje 5 punktów edukacyjnych. Punkty edukacyjne może otrzymać każdy lekarz oraz lekarz dentysta, który weźmie udział w kursie i wypełni dokumentacje poszkoleniową.

Zwracam się do Państwa z prośbą o zamieszczenie na stronach internetowych Okręgowych Izb Lekarskich banneru informującego. Gotowy do zamieszczenia banner znajduje się w załączeniu.

Wszelkie szczegóły dotyczące prowadzonych szkoleń/ kursów, w tym Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu można znaleźć na stronie Projektu pod adresem https://cez.gov.pl/akademia-cez/szkolenia-z-edm/.