Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Posiedzenie RL WIL

Na godz. 20.00 w dniu 21.05.2020 r. planowane jest  teleposiedzenie  Rady Lekarskiej WIL.

Artur PŁACHTA
Prezes RL WIL