Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Pilne! Coraz mniej czasu na leczenie

Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska zwraca się z prośbą o pomoc finansową na leczenie lekarza chorego na stwardnienie rozsiane boczne: „Od tego, czy uda się zdobyć środki, zależy jego życie. Mamy coraz mniej czasu, bo choroba nieustannie postępuje, a jej skutków już nikt nie zdoła cofnąć. Musimy wyrwać Pawła z objęć tej strasznej choroby!”

Więcej informacji w załączonym piśmie –

oraz na stronie internetowej https://www.siepomaga.pl/zycie-pawla