Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Praca dla lekarza specjalisty w zakresie neurologii w poradni i na oddziale neurologicznym w Chojnicach

Szpital Specjalistyczny w Chojnicach (woj. pomorskie) poszukuje lekarzy specjalistów w zakresie neurologii do pracy w poradni neurologicznej oraz na oddziale neurologicznym. Oferujemy pracę w pełnym zakresie lub w ramach dyżurów. Proponowana stawka to 120,00 zł/ h. Natomiast stawka za świadczenia udzielane w ramach poradni neurologicznej to 40% wartości punktu oferowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.