Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Praca dla lekarzy Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej „Oaza” Sp. z o.o. w Inowrocławiu

Sanatorium Uzdrowiskowe, Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej „Oaza” Sp. z o.o.
w Inowrocławiu zatrudni

Lekarza ze specjalizacją (lub w trakcie):

balneologia i medycyna fizykalna, rehabilitacja medyczna

lub

po kursie z podstaw balneologii, posiadającego specjalizację: choroby wewnętrzne, reumatologia, neurologia, ortopedia, chirurgia, medycyna rodzinna.

Oferujemy indywidualnie dostosowane warunki zatrudnienia.

Zapraszamy do składania ofert drogą elektroniczną: oaza@oazasanatorium.pl

Kontakt telefoniczny: 601 619 706