Praca dla lekarzy psychiatrów – SPSZOZ w Lęborku

Lekarz Psychiatra

W związku z włączeniem do programu pilotażowego opieki środowiskowej w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Lęborku nawiąże współpracę  z:

Oferujemy pracę w nowym modelu opieki z zapewnieniem możliwości rozwoju zawodowego i atrakcyjnym wynagrodzeniem.

Formę i zakres współpracy dostosujemy do indywidualnych preferencji kandydatów.

Bliższych informacji udziela:

Kierownik Działu Kadr i Organizacji Pracy  tel. 59 86 35 261, kom. 602 696 751,

Sekretariat Dyrekcji tel. 59 86 35 325 / 59 86 35 331