Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Praca dla lekarzy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poszukuje lekarzy do pracy w Oddziale Klinicznym Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Chirurgii Kręgosłupa.
Szczegóły dostępne w ogłoszeniu.