Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Praca w 115 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Helu

Komendant 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Helu podejmie współpracę z lekarzami następujących specjalności : chirurg, internista oraz radiolog. Forma współpracy jest do uzgodnienia. Istnieje możliwość  odpłatnego korzystania z mieszkania służbowego.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 58 6904 260 lub e-mail : info@szpitalhel.pl