Praktyka stomatologiczna w czasie pandemii COVID-19

Ścisłe prezydium Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, przy współpracy ze Stomatologicznym Centrum Transferu Technologii NZOZ Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej UM we Wrocławiu oraz ekspertami stworzyło Centrum Wiedzy o COVID-19 w stomatologii. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.