Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Uchwały Prezydium Rady Lekarskiej – Kadencja VII – 2014

W sprawie zmiany wpisu do rejestru fundacji Be Active.

W sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na organizację Otwarcia Sezonu Motocyklowego DR – „Białobrzegi 2014”, które odbędzie się w dniach 8-11.05.2014 r. w WDW Rynia.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na organizację Kursu dla studentów osttniego roku kierunku wojskowo – lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, umożliwiającego przygotowanie się do Lekarskiego Egzaminu Końcowego w 2014 r..

W sprawie wyasygnowania środków finansowych na organizację i przeprowadzenie XXXII Zjazdu Lekarzy Wojskowe Izby Lekarskiej.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.