Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Uchwały Prezydium Rady Lekarskiej – Kadencja VII – 2015

W sprawie utworzenia Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie powołania Rady Programowej Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie dofinansowania obchodów Dorocznego Święta Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi w dniu 4 września 2015 r..

W sprawie dofinansowania udziału reprezentacji WIL w VIII Mistrzostwach Polski Lekarzy w Piłce Nożnej 6 – cio osobowej w dniach 13 – 14.-06.2015 r..

W sprawie dofinansowania Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej nt. „Bezpieczeństwo zdrowotne żołnierzy, funkcjonariuszy, weteranów służby w resortach mundurowych oraz ich najbliższych” organizowanej przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w dniu 29 września 2015 r..

W sprawie dofinansowania Jubileuszowego Spotkania z okazji nadania imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego 7 Szpitalowi Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku.