Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Profil Zaufany

Profil Zaufany to zestaw danych w postaci elektronicznej podpisanych przez osobę potwierdzającą, oraz jednoznacznie identyfikujących osobę posiadającą konto na stronie https://pz.gov.pl. Zakładając konto na stronie https://pz.gov.pl tworzony jest profil użytkownika, który po złożeniu wniosku i potwierdzeniu w Punkcie Potwierdzania staje się Profilem Zaufanym. Użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Profil zaufany jest darmowy, wystawiany na trzy lata, a przed końcem trzyletniego okresu można go samemu odnowić. Zaufanie profilu odbyć się może w dowolnym (najbliższym dla konkretnej osoby) Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Skarbowym lub oddziale ZUS, a za granicą – w konsulatach bądź 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu profil zaufany można założyć i potwierdzić online przy pomocy zewnętrznego dostawcy tożsamości, np. banku. Poświadczenie profilu jest bezpłatne, trwa kilka minut – nie licząc czasu dojścia czy dojazdu do jednego z ww. urzędów.

Zakładanie konta na stronie https://pz.gov.pl i poświadczenie profilu:
1. Założyć konto na stronie https://pz.gov.pl

2. Po założeniu konta złożyć odpowiedni wniosek – o profil zaufany.

3. Następnie, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku należy potwierdzić swoją tożsamość online przy pomocy zewnętrznego dostawcy tożsamości, np. banku bądź potwierdzić go w Punkcie Potwierdzającym (Lista Punktów Potwierdzających https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList)

Po potwierdzeniu tożsamości można posługiwać się profilem zaufanym. Więcej informacji na stronie https://pz.gov.pl.