Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Programy polityki zdrowotnej – szkolenie

Szanowni Państwo, 

w imieniu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach online, organizowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w ramach projektu szkoleniowego: „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”

W załączeniu przekazuję Zaproszenie do uczestnictwa w przedmiotowych szkoleniach.  

W tym miejscu pozwolę sobie zapewnić, iż przygotowana przez nas oferta szkoleniowa, obejmująca szkolenia z zakresu: 

Programy polityki zdrowotnej 

szkolenie online 

10-11 maja 2022 roku 

lub 

30-31 maja 2022 roku 

może stać dla Państwa źródłem bezcennej wiedzy, ciekawych pomysłów, jak również posłużyć jako platforma służąca wymianie dotychczasowych Państwa doświadczeń, związanych z realizacją zdań w obszarze zdrowia publicznego.  

Szkolenie łączy w sobie wykłady teoretyczne oraz część warsztatową, która umożliwi uczestnikom praktyczne zdobycie wiedzy i umiejętności na temat tworzenia projektów Programów Polityki Zdrowotnej w oparciu o wytyczne AOTMiT oraz tworzenie raportów końcowych z realizacji programu polityki zdrowotnej. 

Szkolenie dedykowane jest: przedstawicielom organów założycielskich podmiotów leczniczych, w tym pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, osobom biorącym udział w tworzeniu regionalnej polityki zdrowotnej oraz przedstawicielom organizacji pacjentów. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dot. szkolenia, dostępne na stronie projektowej: https://power.aotm.gov.pl/ppz.php 

Regulamin szkoleń oraz rejestracja dostępne pod linkiem: https://power.aotm.gov.pl/info.php 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 887-830-678 lub pod adresem mailowym szkolenia@aotm.gov.pl  

Projekt szkoleniowy „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

Pozdrawiam, 
 Edyta Rybacka
 Starszy Specjalista  
Dział Analiz i Funduszu Medycznego Biuro Prezesa