Prośba Brytyjskiego Stowarzyszenia Lekarskiego

Poniżej załączamy pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzeja Matyji dot. również zamieszczonego pisma Brytyjskiego Stowarzyszenia Lekarskiego w sprawie toczących się negocjacji pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a UE na temat zasad współpracy (wzajemnego uznawania kwalifikacji medycznych, wspólnych badań naukowych i innych) po wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.