Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Prośba Brytyjskiego Stowarzyszenia Lekarskiego

Poniżej załączamy pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzeja Matyji dot. również zamieszczonego pisma Brytyjskiego Stowarzyszenia Lekarskiego w sprawie toczących się negocjacji pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a UE na temat zasad współpracy (wzajemnego uznawania kwalifikacji medycznych, wspólnych badań naukowych i innych) po wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.