Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

PROŚBA DYREKCJI CEM DOTYCZĄCA WSPARCIA ORGANIZACJI LEK

W związku ze zbliżającymi się terminami LEK/LDEK, do których zamierza przystąpić rekordowa liczba młodych lekarzy, dyrekcja Centrum Egzaminów Medycznych zwróciła się, za pośrednictwem NIL do wszystkich okręgowych izb lekarskich z prośbą o wsparcie organizacji egzaminu poprzez udział członków samorządu w komisji egzaminacyjnej. Osoby chętne do pracy w komisji są proszone o bezpośredni kontakt z CEM. Szczegóły w załączonych pismach.