Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Protest pracowników ochrony zdrowia

Szanowni Państwo,

przesyłamy kilka informacji technicznych dot. _protestu_
_pracowników ochrony zdrowia, _który odbędzie się 11 września
2021 roku: rozpoczyna się na Placu Krasińskich. Zbiórka jest od
godz. 11:00, wyruszamy o 12:00. Planowane są cztery przystanki: pod
Ministerstwem Zdrowia, Pałacem Prezydenckim, Sejmem/Senatem i
zakończenie pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Czas samego
przejścia zaplanowany jest na ok. 3-4 godziny. Pod KPRM będzie
rozstawiony namiot szpitala polowego. Ze strony NIL oraz OZZL będą
transparenty i inne gadżety przygotowane dla uczestników protestu.

Proszę o przesłanie informacji na adres: sekretariat@hipokrates.org
czy wiedzą Państwo orientacyjnie ile osób przy pomocy transportu
zorganizowanego przez Państwa Izbę weźmie udział w manifestacji?

Pozdrawiam

Artur Drobniak

Wiceprezes NRL