Przekaż 1% podatku

Koleżanki i Koledzy

Już kolejny raz zwracam się do Was z prośbą o przekazanie 1% należnego  podatku. 

Serdecznie dziękuję za dotychczasową pomoc, dzięki której w 2019 roku uczestniczyłem w czterotygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane im. Jana Pawła II w Bornem Sulinowie. Od 1997 roku choruję na przewlekłą postać SM. 

Proszę o  przekazanie odpisu podatku na konto: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi, KRS 0000049771 z dopiskiem Jerzy Mikołajczyk.

Z wyrazami szacunku

Jerzy Mikołajczyk
emerytowany lekarz wojskowy