Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Przekaż 1% podatku

Koleżanki i Koledzy

Już kolejny raz zwracam się do Was z prośbą o przekazanie 1% należnego  podatku. 

Serdecznie dziękuję za dotychczasową pomoc, dzięki której w 2019 roku uczestniczyłem w czterotygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane im. Jana Pawła II w Bornem Sulinowie. Od 1997 roku choruję na przewlekłą postać SM. 

Proszę o  przekazanie odpisu podatku na konto: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi, KRS 0000049771 z dopiskiem Jerzy Mikołajczyk.

Z wyrazami szacunku

Jerzy Mikołajczyk
emerytowany lekarz wojskowy