Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Raportowanie Zdarzeń Medycznych, procesu wymiany i udostępniania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) – 22.06.2021 r.

Tematyka spotkania dotyczy raportowania Zdarzeń Medycznych, procesu wymiany i udostępniania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), które już 1 lipca staną się obowiązkowe. 

Szkolenie odbędzie się 22 czerwca 2021 r. o godzinie 18.00, szczegóły dostępne są na stronie www.osoz.pl/edm