Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Rejestr Lekarzy

PROCEDURY I FORMULARZE:

Rejestracja w izbie i uzyskanie prawa wykonywania zawodu

Wydanie duplikatu prawa wykonywania zawodu

Zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony

Zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu

Podjęcie wykonywania zawodu po przerwie

Zmiana izby lekarskiej

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu na terenie RP

Zmiana danych w rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów

Wyjazd do UE – niezbędne zaświadczenia

Zaświadczenie o niekaralności

KOMUNIKATY, INFORMACJE, KONTAKT:

Aktualizacja danych członka WIL

System Monitorowania Kształcenia (SMK)

e-recepta – podstawowe informacje

Treść pieczątki lekarskiej

Zagubienie dokumentów

Kontakt:

Anna Mroczek

wojsko@hipokrates.org
tel. 22 621 04 93 lub 22 621 12 11 wew. 103
fax. 22 621 04 93 lub 22 621 12 11 wew. 104

REALIZOWANE ZADANIA: