Rejestracja praktyki drogą elektroniczną

Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pomocą platformy Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL – https://rpwdl.csioz.gov.pl).

– FILM INSTRUKTAŻOWY

– INSTRUKCJA

– FILM INSTRUKTAŻOWY

– INSTRUKCJA

Warunkiem, który musi spełnić lekarz, aby móc złożyć wniosek w wersji elektronicznej, jest posiadanie stosownego narzędzia, czyli profilu zaufanego bądź certyfikatu bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Brak podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, oznacza brak możliwości składania wniosków w RPWDL.

Więcej informacji na stronie https://pz.gov.pl.