Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Rejestracja praktyki drogą elektroniczną

Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pomocą platformy Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL – https://rpwdl.csioz.gov.pl).

– FILM INSTRUKTAŻOWY

– INSTRUKCJA

– FILM INSTRUKTAŻOWY

– INSTRUKCJA

Warunkiem, który musi spełnić lekarz, aby móc złożyć wniosek w wersji elektronicznej, jest posiadanie stosownego narzędzia, czyli profilu zaufanego bądź certyfikatu bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Brak podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, oznacza brak możliwości składania wniosków w RPWDL.

Więcej informacji na stronie https://pz.gov.pl.