Rekomendacje PTMR i Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej (z dnia 17.03.2020)

W załączonym zbiorze zamieszczony jest schemat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia spowodowanych: urazem, udarem, przyczyną kardiologiczną lub innymi przyczynami nagłego pogorszenia stanu zdrowia dla Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) i Izb Przyjęć (IP), zaktualizowany 17.03.2020 r.