Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Rekrutacja do szpitali tymczasowych w Płocku i Ostrołęce

Grupa ORLEN pilnie poszukuje osób gotowych do podjęcia pracy w organizowanych szpitalach tymczasowych dla pacjentów chorych na COVID-19 w Płocku, Ostrołęce i okolicach. Oferta skierowana jest do personelu medycznego i pielęgniarskiego, głównie do lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii, lekarzy w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, lekarzy chorób zakaźnych, innych specjalizacji (m.in. internistów, pulmunologów, kardiologów) lub bez specjalizacji.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdą Państwo na stronie https://szpitalrekrutacja.orlen.pl