Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

(R)Ewolucja w diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego

Firma MIP Pharma Polska zaprasza na bezpłatny webinar pt. (R)Ewolucja w diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego, który poprowadzi dr hab. n med. Tomasz Borkowski, FEBU, (Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, HIFU CLINIC Centrum Leczenia Raka Prostaty w Warszawie). Wydarzenie odbędzie się 26 listopada 2022 w godz. 9-12.30. Uczestnikom będą przyznaje 2 punkty edukacyjne.

Wszelkie informacje o szkoleniu są dostępne na stronie http://www.mip-konferencje.pl/index.php/wydarzenia