Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Rok 2021 – kolejne wdrożenia w zakresie e-Zdrowia

Zespół Ośrodka Doskonalenia Zawodowego zaprasza na szkolenia online, pt. „Rok 2021 – kolejne wdrożenia w zakresie e-Zdrowia”

Dostępne terminy:

04.03.2021 r. – Tematyka i informacje na stronie: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia/267-rok-2021-kolejne-wdrozenia-w-zakresie-e-zdrowia

08.04.2021 r. – Tematyka i informacje na stronie: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia/268-rok-2021-kolejne-wdrozenia-w-zakresie-e-zdrowia