Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

„Rymy medycyny”

Wydawnictwo Lekarskie PZWL zaprasza do zapoznania się z ebookiem „Rymy medycyny, który jest wynikiem wspólnych starań i kreatywności uczestników konkursu „Na Staż z PZWL”, edycja 2023.

Publikacja, dostępna jest na stronie internetowej: https://ebook.e-pzwl.pl/lp/rymy_medycyny/