Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 w Szczecinie poszukuje – Anestezjologia i intensywna terapia