Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Schemat postępowania dla zespołów ratownictwa medycznego (z dnia 20.03.2020)

Ministerstwo Zdrowia opublikowało zaktualizowany 20.03.2020 r. schemat postępowania dla zespołów ratownictwa medycznego systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z pacjentem spełniającym kryteria epidemiologiczne.