Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Sesja wiosenna PES zgodnie z wyznaczonymi wcześniej terminami

17 marca 2021 r. odbyła się konferencja prasowa Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie decyzji Ministra Zdrowia o przesunięciu terminu Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów.

W trakcie spotkania z mediami Prezes NRL poinformował o wysłanym liście do Prezesa Rady Ministrów RP, w którym Prezydium NRL apeluje o natychmiastową zmianę ww. decyzji, będącą przejawem ignorancji oraz brakiem chęci zrozumienia specyfiki ścieżki rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Niedługo po konferencji na stronie ministerialnej pojawił się komunikat, że PES odbędzie się w sesji wiosennej zgodnie z wyznaczonymi terminami. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie przystąpią do PES w sesji wiosennej będą uprawnione do jego złożenia w sesji jesiennej (bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów). Pełna treść komunikatu jest dostępna tutaj: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-w-sprawie-panstwowych-egzaminow-specjalizacyjnych-w-2021-r-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow