Sprawozdania Statystyczne

Przypominamy o ustawowym obowiązku przekazania sprawozdań statystycznych z działalności i zatrudnienia w podmiotach wykonujących działalność leczniczą za 2019 rok.

Więcej informacji w załączonym pliku.