Stała informacja KKiDZ- oferta pomocy dzieciom z chorobą nowotworową

Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów WIL uprzejmie informuje lekarzy, członków WIL o ofercie Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową, umożliwiającej skorzystanie przez lekarzy z bezpłatnego uczestnictwa na Medycznej Platformie Edukacyjnej tej fundacji z kursów doskonalących. Zachęcamy więc do uczestnictwa w nw. kursach:
1. „Nowotwory u dzieci. Epidemiologia, etiologia, wczesne objawy”.
2. „Lekarz POZ w opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową”.
Autorem obu szkoleń jest prof. dr hab. n. med. Jerzy R. Kowalczyk z Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Z satysfakcja Informujemy również za pośrednictwem tej fundacji, że kampania społeczna „Wyprzedzamy nowotwór” uzyskała patronat honorowy Instytutu Matki i Dziecka
w Warszawie, a TVP 2 jest patronem medialnym tej fundacji.