Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Stanowiska i Apele Rady Lekarskiej – kadencja IX

Apel Nr 1/23/IX z dnia 30 czerwca 2023 r. do Ministra Zdrowia

Apel Nr 2/23/IX z dnia 13 października 2023 r. do Rady Miasta Lublin