Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Stanowisko NIL dot. prof. Tomasza Grodzkiego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 10 stycznia 2020 r. przyjęło Stanowisko w sprawie materiałów medialnych dotyczących prof. Tomasza Grodzkiego o następującej treści: