Stanowisko nr 2/2021 Konwentu Prezesów ORL ws. projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustawach