Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Stanowisko Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich

Wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej aktów wandalizmu, a także chuligańskich napaści skierowanych przeciwko lekarzom dokonywanych przez przeciwników szczepień (jak ostatnie zdewastowanie siedziby Beskidzkiej Izby Lekarskiej poprzez umieszczenie na elewacji obraźliwych
napisów), prezesi Okręgowych Izb Lekarskich domagają się od władz rządzących jednoznacznego stanowiska popierającego szczepienia przeciw COVID 19 raz podjęcia natychmiastowych, skutecznych działań zapobiegających dalszym atakom ich przeciwników.

W imieniu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich

Przewodnicząca Konwentu Prezesów OIL Magda Wiśniewska