Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Stanowisko Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich

Jako Prezesi Okręgowych Rad Lekarskich wyrażamy zdziwienie  i oburzenie stwierdzeniami dotyczącymi  obowiązkowych szczepień ochronnych, a także nieobowiązkowych szczepień przeciwko grypie, wygłoszonymi przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę podczas debaty organizowanej w dniu  06.07.2020r. przez Telewizję Polską. 

Osoby pełniące funkcje publiczne powinny mieć świadomość, że promowane przez nich postawy i wygłaszane słowa mają znaczący wpływ na  zachowania zdrowotne  obywateli.  Słowa Pana Prezydenta podważające sens szczepień obowiązkowych i szczepień przeciwko grypie mogą w naszej ocenie skutkować wzrostem odsetka osób niezaszczepionych, a także spadkiem zaufania pacjentów do lekarzy oraz sprawdzonej wiedzy medycznej. Nie ma na to naszej zgody, szczególnie w obliczu szerzącej się epidemii SARS – CoV – 2 i nadchodzącego sezonu grypowego. W trosce o zdrowie obywateli, reprezentując wspólnie wszystkich lekarzy na terenie kraju, wzywamy Pana Prezydenta do pilnej korekty tej niebezpiecznej i niepokojącej wypowiedzi.

Zwracamy się również do Pana Prezydenta o podjęcie pilnych działań propagujących aktualną wiedzę medyczną o szczepieniach ochronnych. Jednocześnie deklarujemy ekspercką pomoc w tym zakresie