Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Stanowisko Prezydium NRL w sprawie regulacji prawnej zobowiązującej lekarzy do pracy w jednym podmiocie (z dnia 28.03.2020)

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, sprzeciwia się regulacji prawnej która przewiduje, że osoba wykonująca zawód medyczny, uczestnicząca w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym w ich transporcie nie może uczestniczyć w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej innym pacjentom.

Pełna treść tego stanowiska znajduje sie w poniższym zbiorze.