Stanowisko Prezydium NRL w sprawie regulacji prawnej zobowiązującej lekarzy do pracy w jednym podmiocie (z dnia 28.03.2020)

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, sprzeciwia się regulacji prawnej która przewiduje, że osoba wykonująca zawód medyczny, uczestnicząca w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym w ich transporcie nie może uczestniczyć w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej innym pacjentom.

Pełna treść tego stanowiska znajduje sie w poniższym zbiorze.