Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Stanowisko w sprawie akcji protestacyjnej pracowników ochrony zdrowia

STANOWISKO
Prezydium Rady Lekarskiej
Wojskowej Izby Lekarskiej
z dnia 16 września 2021 r.


w sprawie akcji protestacyjnej pracowników ochrony zdrowia

Prezydium Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej wyraża pełne poparcie dla trwającego obecnie protestu pracowników ochrony zdrowia i  solidaryzuje się  z postulatami koleżanek i kolegów lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i przedstawicieli pozostałych zawodów medycznych oraz mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

SEKRETARZ
RADY LEKARSKIEJ WIL
płk rez. dr n. med. Piotr JAMROZIK

PREZES
RADY LEKARSKIEJ WIL
ppłk rez. lek. Artur PŁACHTA