Stanowisko w sprawie akcji protestacyjnej pracowników ochrony zdrowia

STANOWISKO
Prezydium Rady Lekarskiej
Wojskowej Izby Lekarskiej
z dnia 16 września 2021 r.


w sprawie akcji protestacyjnej pracowników ochrony zdrowia

Prezydium Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej wyraża pełne poparcie dla trwającego obecnie protestu pracowników ochrony zdrowia i  solidaryzuje się  z postulatami koleżanek i kolegów lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i przedstawicieli pozostałych zawodów medycznych oraz mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

SEKRETARZ
RADY LEKARSKIEJ WIL
płk rez. dr n. med. Piotr JAMROZIK

PREZES
RADY LEKARSKIEJ WIL
ppłk rez. lek. Artur PŁACHTA