Stosowanie środków ochrony osobistej (z dnia 6.04.2020)

Pod zamieszczonym poniżej linkiem znajdują się zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 6.04.2020 dotyczące stosowania środków ochrony osobistej oraz sposób organizacji pomieszczeń, w których udzielana jest pomoc medyczna dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19.

Czytaj „Zalecenia…”