Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Święto Wojskowej Służby Zdrowia


Z okazji Święta Wojskowej Służby Zdrowia  
składamy najserdeczniejsze życzenia  
wszelkiej pomyślności,  
satysfakcji z pracy oraz dumy ze służby  
na rzecz bezpieczeństwa Państwa  
i dobra Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
 
Prezes oraz Rada Lekarska  
Wojskowej Izby Lekarskiej 
  
 
 
Warszawa, 4 kwiecień 2023 r.