Święto Wojskowej Służby Zdrowia


Z okazji Święta Wojskowej Służby Zdrowia  
składamy najserdeczniejsze życzenia  
wszelkiej pomyślności,  
satysfakcji z pracy oraz dumy ze służby  
na rzecz bezpieczeństwa Państwa  
i dobra Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
 
Prezes oraz Rada Lekarska  
Wojskowej Izby Lekarskiej 
  
 
 
Warszawa, 4 kwiecień 2023 r.