Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Szkolenia specjalizacyjne lekarzy

Szpital Powiatowy w Iławie posiada wolne miejsca na szkolenia specjalizacyjne lekarzy w dziedzinie: chorób wewnętrznych, medycyny ratunkowej, neurologii, położnictwa i ginekologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, pediatrii oraz psychiatrii.
Zapraszamy do współpracy. Szczegółowe warunki do uzgodnienia z Dyrekcją Szpitala.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Powiatowy Szpital w Iławie, 14-200 Iława ul. Andersa 3
E-mail: kancelaria@szpital.ilawa.pl
Telefon: +48 896449601