Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Szkoleniach on-line i stacjonarne – Ośrodek Kształcenia NIL

Szanowni Państwo,
Ośrodek Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej informuję, że pozostały jeszcze wolne miejsca na szkoleniach on-line i szkoleniach stacjonarnych o następującej tematyce:

• Jak angażować mass-media oraz wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy we wspólne działania w ramach projektów medycznych – szkolenie online –
13 października 2022 r. godz. 16:00-20:00

• Zaawansowane choroby wątroby – diagnostyka, leczenie – szkolenie online –
14 października 2022 r. godz. 09:00-14:30

• Zakażenia związane z opieką zdrowotną w dyscyplinach zabiegowych – wprowadzenie do diagnostyki, profilaktyki i terapii zakażeń miejsca operowanego – szkolenie on-line –
17 października 2022 r. godz. 18:00-20:00

• Hybrydowy model pracy w zawodzie lekarza — jak zacząć, robić to dobrze w zgodzie z prawem – szkolenie stacjonarne w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne NIL, ul. Jana Sobieskiego 110, Warszawa –
20 października 2022 r. godz. 10:00-14:00

• Ochrona danych osobowych – szkolenie on-line –
21 października 2022 r. godz. 16:00-19:00

• Co grozi za naruszenie wybranych praw pacjenta – praktyczne aspekty – szkolenie on-line –
26 października godz. 16:00-19:00

• Budowanie zespołów High Performance Team – szkolenie on-line –
28 października 2022 r. – 17:00-19:00

• Profilaktyka raka jelita grubego – zasadność, metody, organizacja w Polsce. Warsztaty dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej – konferencja on-line
8 listopada 2022 r. godz. 16:00-20:00

• Konferencja Hybrydowa – forma stacjonarna: Opiniowanie o zdolności do osadzenia w zakładzie karnym – konferencja hybrydowa – stacjonarnie w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne NIL, ul. Jana Sobieskiego 110, Warszawa 
16 listopada 2022 r. godz. 10:00-14:15

• Konferencja stacjonarna: Prawa pacjenta w opiece okołoporodowej – konferencja stacjonarna w Vizja Park, ul. Okopowa 59 w Warszawie, aula 425 
28 listopada 2022 r. godz. 09:00-14:00

• Elektroniczna forma dokumentów w ochronie zdrowia – szkolenie on-line –
1 grudnia 2022 r. godz. 16:00-19:00

• Rozwój e-zdrowia aspekty prawno–systemowe – szkolenie on-line –
7 grudnia 2022 r. godz. 18:00-20:00

• Standardy obsługi pacjenta – rola kadry kierowniczej we wdrażaniu i utrzymaniu standardów obsługi pacjenta w placówce – szkolenie on-line –
12 grudnia 2022 r. godz. 18:00-20:00

• Lekarz w kontaktach z mediami – szkolenie on-line –
15 grudnia 2022 r. godz. 16:00-19:00

Link do rejestracji na szkolenia: NIL – Kursy i szkolenia

Zapraszamy serdecznie!
Ośrodek Kształcenia
Centralny Ośrodek Badań, Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej