Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Szpital Powiatowy w Złotowie zatrudni specjalistów

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO W ZŁOTOWIE

 
nawiąże współpracę z lekarzami specjalistami
z zakresu:

ANESTEZJOLOGII, RADIOLOGII, GINEKOLOGII, KARDIOLOGII, ENDOKRYNOLOGII, MEDYCYNY PRACY
oraz lekarzami w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej z aktualnym prawem wykonywania zawodu.
OFERUJEMY:
współpracę w dogodnej formie zatrudnienia.
Zapraszamy do kontaktu:

67 263 22 33 oraz przesyłanie CV :
na adres e-mail: kadry@szpital.zlotow.com.pl
lub pocztą na adres:

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego
ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów