Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Szpital tymczasowy i modułowy WIM – nabór lekarzy i personelu medycznego

Wojskowy Instytut Medyczny prowadzi rekrutację pracowników medycznych, w tym lekarzy, do organizowanego szpitala tymczasowego oraz szpitala modułowego.

Zapraszamy zainteresowanych.

Formularz rekrutacyjny: https://szpitaltymczasowy.wim.mil.pl/?fbclid=IwAR31B8Lix42Uq3NpmWRiTysDvlRbVip6n5UiZMz3fJBzqwinv9eMscIlm3A